Giờ của chúng tôi

Thứ hai9:30:AM đến 5:30:PM
thứ ba8:30:AM đến 4:30:PM
Thứ Tư - Thứ Sáu9:30:AM đến 5:30:PM
Thứ Bảy - Chủ NhậtChỉ cuộc hẹn

Vị trí

38 Đường Irrawaddy, # 11-57 Trung tâm Chuyên gia Mount Elizabeth Novena 329563 Singapore

Liên hệ với chúng tôi

Điện thoại : 97991157
Thư điện tử : info@kaizenmed.com.sg

Theo dõi chúng tôi